:: Po instalaci Powerboxu zůstávají všechny servisní intervali nezměněny.

:: Každý Powerbox je vyroben pro určitý tip motoru a je osazen originálními konektory pro

tento motor.

:: Po odpojení Powerboxu se nastavení motoru opět vrátí do originálního režimu daného   výrobcem vozidla.

:: Každý Powerbox prochází plně automatizovaným testovacím systémem a proto je na něj poskytována záruka až 3 roky.

:: Velmi jednoduchá a rychlá montáž i demontáž - cca 15 minut.

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

  

   

 

   

  

   

  

  

  

  

  

Často kladené otázky:

 

Čím se POWERBOX odlišuje od chiptuningu?

Při čiptuningu je buď do řídící jednotky motoru vsazena nová řídící elektronika (chip), nebo je do originálního chipu nahrán nový software,

např. přes diagnostickou zásuvku. To vyžaduje povětšinou poměrně značnou pracnost. Mimoto dojde ke ztrátě veškerých původních dat,

což může být zjištěno při případné servisní kontrole či upgradu a může tak dojít ke ztrátě všech garančních práv poskytovaných výrobcem.

POWERBOX naproti tomu nezasahuje do hardwaru původní řídící jednotky, nýbrž otimalizuje prostřednictvím přídavné elektroniky relevantní

parametry elektroniky původní a navyšuje tak výkonové parametry v mezích nastavených výrobcem vozidla.

Chiptining je mimoto mnohdy nevratný, případně pouze obtížně a nákladně, což následně ztěžuje či omezuje možnosti diagnostiky případné závady vozidla.

POWERBOX proti tomu nemá na diagnostiku závad vliv,

případně je velmi rychle odpojitelný a lze jej rovněž aplikovat do jakéhokoli jiného vozidla stejného typu vstřikování.

Podléhá motor vyššímu opotřebení?

Při normálním způsobu jízdy nedochází ke zvýšení opotřebení.

Při stálém a rozsáhlém provozu na plnou zátěž je zcela logicky nutno počítat se zvýšenou spotřebou oleje a mírou opotřebení.

Jak je to u vozidel s automatickou převodovkou?

Naladění produktů POWERBOXU je takové, že za normální jízdy dochází k dřívějšímu řazení vyšších rychlostních stupňů.

Díky zvýšenému výkonu v nižších otáčkách motoru tak oproti sériovým podmínkám dochází ke snížení spotřeby paliva.

Je možná servisní diagnostika?

Neboť nedochází k žádnému zásahu do původní řídící jednotky, nejsou zde v tomto smyslu žádná omezení.

Jednotka POWERBOX není původní elektronikou vozidla vůbec registrována.

Lze také tankovat bionaftu?

Jestliže je pro dané vozidlo jeho výrobcem schváleno i alternativní palivo,

může být toto palivo používáno i v kombinaci s jednotkou POWERBOX.

Nicméně doporučujeme používat klasickou naftu, neboť používání bionafty přináší pokles výkonu s nepatrným nárůstem spotřeby.

Powerbox je vyvinut pro systémy vstřikování tipu:

Systém Pumpe Düse – POWERBOX- PD
Systém Common Rail –
POWERBOX-CR
Systém vstřikování paliva pomocí rotačního čerpadla zn. Bosch –
POWERBOX-VP

Změněny jsou pouze parametry vstřikovacíhoho čerpadla. Vše ostatní zůstává nezměněno od výrobního standardu.
 spotřebu paliva  až o 10% v případě zachování úsporného režimu jízdy a to bez jakéhokoliv zásahu do řídící jednotky motoru vašeho vozu.
výkon motoru až o 25% a sníží
Powerbox je externí elektronické zařízení, které díky optimalizovaným parametrům vstřiku paliva zvýší
V současné době vám můžeme nabídnout  téměř 150 tipů tohoto zařízení na více něž 700modelů automobilů!
Nabízíme Vám zařízení tipu Powerbox od Německých firem (MAL-Electronics a Carpower),zabívajícich  se vývojem těchto zařízení již od roku 1992!